O nas

 Idea pomocy dzieciom była w nas od zawsze. Gdy zrodziła się też pasja do jazdy terenowej, jasne stało się, że obie te rzeczy można połączyć. Uczestniczyliśmy w wielu imprezach na rzecz pomocy innym i gdzieś w głowie ciągle tliła się myśl, by taką pomoc przygotować„na całego”, z rozmachem, skuteczniej.W ten sposób doszło do zorganizowania pierwszych akcji z serii „dzieciaki na paki”. Sukces wymierny, ale przede wszystkim radość dzieciaków, była tak wielka, że wiedzieliśmy co dokładnie chcemy w życiu robić. Aby móc dobrze realizować nasze cele założyliśmy fundację. Początek nie był łatwy, jak wiadomo do załatwienia było mnóstwo spraw. Na każdym kroku pojawiały się ciągle nowe problemy natury biurokratycznej i oczywiście natury finansowej. Finał jest jednak jeden. W 2013 roku fundacja 4×4 Dzieciom rusza ku bezdrożom życia. Z pełną determinacją będziemy walczyć, żeby spełniać marzenia dzieci, żeby sprawiać, że choć na chwilę zapomną o codziennej niesprawiedliwości jaka ich dotyka. Zabierzemy dzieciaki w miejsca, w które prawie nikt nie dociera i pokażemy, że życie jest piękne kiedy mamy swoja pasje i dzielimy ja z innymi.

Fundacja 4×4 Dzieciom to zupełnie oddolna inicjatywa kilku ludzi, których cieszy ponad wszystko radość dzieci. Nasze działania nie zmienią dziejów świata, nie zastąpią prawdziwych domów, ale sprawią, że dzieciaki z domu dziecka będą miały szerszą perspektywę widzenia, że nauczą się czegoś przydatnego od starszych. Chcemy, by po prostu bawiły się na całego, bo po to mają dzieciństwo.

Wszelkie informacje dotyczące pełnego zakresu działania znajdziesz w statucie fundacji, tutaj przytaczamy kilka głównych idei:

  1. Prowadzenie działań społecznie użytecznych w obszarze pomocy społecznej,wyrównywanie szans sierot, dzieci ubogich, chorych i niepełnosprawnych
  2. Pomoc materialna rodzinom ubogim, dzieciom chorym i niepełnosprawnym
  3. Wspieranie placówek oświatowych, takich jak domy dziecka, poprzez dofinansowywanie ich działalności, a także tworzenie funduszy stypendialnych na rzecz dzieci
  4. Wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych
  5. Wspieranie działań w szerzeniu oświaty wśród dzieci mających do niej utrudniony dostęp

 Do zobaczenia na offroadowych szlakach!

Statut fundacji do pobrania w PDF

W ramach akcji Fundacja 4x4Dzieciom na krańcach świata umieszczamy nasze logo do pobrania.

Czekamy na Wasze fotografie z podróży i wypraw z naszym logo.

Logo do pobrania